Εγγύηση

Η εγγύηση καλύπτει την καλή λειτουργία του ηλιακού συστήματος για 5 έτη, για επισκευή η αντικατάσταση προϊόντος, συγκεκριμένα.

 • Ηλεκτρική αντίσταση.

 • Βαλβίδα αντεπιστροφής.

 • Την δεξαμενή (εφόσον αλλάζουμε ανά 2 έτη το ανοδιο του μαγνησίου)

 • Τους σωλήνες κενού (vacuum)

 

Η εγκατάσταση του ηλιακού να γίνετε μόνον από διπλωματούχο εγκαταστάτη ο οποίος θα υπογράφει και την σχετική εγγύηση

Εξαιρείται.

 • Κόστος τεχνικών.

 • Έξοδα μεταφοράς.

 • Βλάβες που προκλήθηκαν από κακή εγκατάσταση.

 • Θεομηνίες.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ ( για την μακρόχρονη λειτουργία )

 • Αλλαγή του ανοδιου

 • Έλεγχος του θερμοστάτη

 • Έλεγχος τις ηλεκτρικής αντίστασης

 • Εγκατάσταση αφαλατωτή.