Μηχανουδραυλικη μοναδα

Κατάλληλο για το διαιρούμενο σύστημα εξαναγκασμένης κυκλοφορίας, το οποίο καθορίζει τον έλεγχο της ροής του θερμικού κύκλου, την εξάτμιση, τον έλεγχο της πίεσης, την ένδειξη θερμοκρασίας, την είσοδο/έξοδο της μεταφοράς υγρών, κλπ. Ένα πολυμηχάνημα σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο από εξαρτήματα, που είναι εύκολο στη χρήση και την εγκατάσταση, το υλικό και τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας του λαμβάνουν υπόψη το μεγάλο χρονικό διάστημα που ο συλλέκτης βρίσκεται σε υψηλές θερμοκρασίες όπως και άλλα χαρακτηριστικά του συστήματος.

 

Λειτουργίες:

1) Έξυπνη λειτουργία

2) Τακτική λειτουργία για τη θέρμανση

3) Προστατευτική λειτουργία σε περίπτωση απενεργοποίησης

4) Λειτουργία για την προστασία αποφυγής παγώματος.

5) Λειτουργία για να εμφανιστεί ένδειξη με το πρόβλημα

6) Το νερό κάνει αυτόματο κύκλο, εάν υπάρχει διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της δεξαμενής νερού και του σωλήνα.